استفاده جهت برنامه دهی و افکت دهی به محصولاتی نظیر تیوب، ریجید، استیج و …