پروژه های اجرا شده شرکت لومینکس

نورپردازی تالارها

تلویزیون شهری

نورپردازی نمای ساختمان